Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein.    

Degelijk kindgericht onderwijs.
Brede vorming en talentontwikkeling.
De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner.   

Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Marktplaats Boldingh
16 nov 2017 - Saskia Oosterhout (moeder van Charlie uit 6B) heeft op Facebook een groep Marktplaats MM Boldingh gemaakt. De bedoeling is natuurlijk dat u er allerlei dingen kunt kopen en verkopen. U moet dan wel lid worden. 

Het nieuwe plein
09 nov 2017 - Via Bureau RIS hebben we weer wat foto's van het nieuwe plein, dat er nu op begint te lijken ...

Nieuwsbrief 2
28 okt 2017 -  Via deze weg ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.

Vreedzaam blok 2
23 okt 2017 -

Wij zijn nu bezig met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. Klik op het plaatje voor meer informatie.

 


Milieu educatie Natuur- en Techniekspektakel.
10 okt 2017 -

Op zondag 26 november 2017 is weer onze jaarlijkse Natuur-en Techniekspektakel.

Het spektakel is voor iedereen gratis toegankelijk. Klik op het plaatje voor meer informatie.