Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein.    

Degelijk kindgericht onderwijs.
Brede vorming en talentontwikkeling.
De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner.   

Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Nieuwsbrief 5
14 feb 2018 - Nieuwsbrief 5

Wisselingen in het team.
06 feb 2018 - Onze remedial teacher Madelon van Dijk is met zwangerschapsverlof en wordt op maan- en dinsdag vervangen door Esmé van Minde (foto).

Juf Gabriëlle gaat tot 1 april ondersteuning verlenen, Juf Masja vervangt haar in groep 5 op woensdag en donderdag. In groep 8 vervangt meester Johan haar op vrijdag.


Nieuwsbrief 4
18 jan 2018 - Nieuwsbrief 4 is verzonden. Het filmpje dat in de brief genoemd wordt vindt u op de Foto's en video's pagina.

Overblijven.
03 jan 2018 - Op de pagina Overblijven staat het schema tot aan de voorjaarsvakantie.