Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein.    

Degelijk kindgericht onderwijs.
Brede vorming en talentontwikkeling.
De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner.   

Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Schrijfdans met Jiska v. d. Berg
06 jul 2017 - Ouders van kleutergroepen, kijk eens op deze pagina ...

Zomervakantie.
06 jul 2017 - Het team van M.M. Boldingh wenst jullie allemaal een fijne zomervakantie!

Nieuwe schooljaar.
06 jul 2017 - Emailworks: Uw kind(eren) zitten volgend jaar in een nieuwe groep. In Emailworks moet dat natuurlijk aangepast worden.Voor de groepen 4 t/m 8 gaat dit automatisch. Ouders van kleuters en de nieuwe groep 3 zullen dit echter zelf moeten doen. Ouders van wie het kind de school verlaat ook. Klik hier voor de uitleg.

Website: Tot 1 augustus blijft alles op de website staan. De dag erna wordt de site omgezet naar het nieuwe schooljaar, ook alle foto's en video's verdwijnen dan. 

Busvervoer: We gaan er vanuit dat de kinderen, die dit jaar met de bus meegingen, dat ook komend schooljaar doen. Mocht u iets structureel willen wijzigen, dan graag tijdig een bericht sturen aan hschiferli@nutsschoolboldingh.nl . 

 

 


Groep 8
05 jul 2017 - Op de fotopagina van groep 8 staan foto's van de generale repetitie, met dank aan oma Rambaldo! En dank zij Mariëlle nu ook foto's van de afscheidsavond zelf, in 3 delen.

Nieuwbouw.
04 jul 2017 - Op 22 juni maakte Margareth Doorduin weer een fotoshoot van de nieuwbouw. Ik heb er zelf nog wat beelden van de buitenkant aan het Verhulstplein, zonder steigers, toegevoegd. U vindt ze op de Fotopagina. Na de vakantie het vervolg.