Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein.    

Degelijk kindgericht onderwijs.
Brede vorming en talentontwikkeling.
De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner.   

Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Nieuwsbrief maart
19 mrt 2018 - De nieuwsbrief van maart.

Overblijven.
12 mrt 2018 - Beste ouders,

Er zijn nog enkele overblijfplekken vrij in het schema tot aan de meivakantie. Deze zijn geel gemarkeerd. Wie helpt ons het schema vullen, zodat de overblijf voor iedereen rustig en gezellig kan verlopen?

Alvast veel dank!

team M. M. Boldingh


Voetbalkooi.
06 mrt 2018 - In de voorjaarsvakantie is op het speelplein boven een voetbalkooi geplaatst.