Webprotocol en disclaimer

Hier vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door de Nutsschool M.M. Boldingh. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten en de medezeggenschapsraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.