Beeldend Onderwijs.

Ateliers Beeldend Onderwijs op de Boldingh.

Op de Boldingh werken wij aan Brede Vorming en Talent Ontwikkeling. Wij participeren binnen de leerlijn Beeldend van CultuurSchakel, Cultuureducatie op zijn Haags (COH) van de gemeente Den Haag.

Elke week hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 8 Beeldend Onderwijs. Ook bezoeken alle groepen elk jaar verschillende musea en voorstellingen.

Tijdens de lessen beeldend onderwijs worden er met verschillende thema’s gewerkt, waarin een onderwerp of techniek centraal staat. Er is een lokaal, als atelier ingericht met échte schildersezels, waaraan de leerlingen schilderen en tekenen. Er wordt tijdens de lessen beeldend onderwijs steeds met de helft van de groepen gewerkt. De ene helft van de groep werkt bij de leerkracht aan talentontwikkeling en de andere helft aan beeldend onderwijs bij juf Suzan.