Extra lessen bij juf Edith 2017-2018

Ook dit schooljaar starten we met het extra werk bij juf Edith. De leerkrachten observeren de leerlingen goed en door middel van kindgesprekken en via een stappenplan wordt er bekeken of een leerling in aanmerking komt voor extra, uitdagend werk.

Op maandag en dinsdag zullen de lessen gegeven worden. Een keer per week komen de kinderen werken aan hun projecten/ opdrachten. Er wordt gewerkt met de lessen uit de pittige torens en verschillende andere opdrachten. Er valt hierbij te denken aan onder andere; een andere taal, programmeren, creatieve en technische vraagstukken, leren leren en plannen. Er wordt in blokken aan de opdrachten gewerkt en de leerlingen hebben hierbij ook hun eigen inbreng en samen bepalen we de volgorde van de activiteiten. Ook wanneer er in de klas voldoende tijd is naast de weektaak zoeken we met elkaar naar geschikt masteriaal en oplossingen. Een aantal keer per jaar wordt er met de leerling een kindgesprek gehouden, zodat we goed weten of we voorzien in de behoefte van het kind. 

 

BERICHTEN

13 feb 2018 - Filosoferen en ozobot

We zijn begonnen na de challenge met filosoferen en het werken met de ozobot.

De kinderen hebben filmpjes opgezocht over filosoferen met kinderen. Het filmpje waarin dit onderwerp het beste werd uitgelegd hebben we gekozen om met elkaar te kijken. Er staat in de mfa 1, een groot verrijdbaar digibord, dus dan kunnen we er goed met elkaar naar kijken. 

Daarna hebben we er met elkaar over gepraat en via twee boeken en de kaartjes, praatprikkels, werden de onderwerpen uitgekozen. 

Door middel van het tekenen van een groot hoofd, hebben we onze gedachten getekend die bij het betreffende onderwerp te voorschijn kwamen. Zo konden we mooi naar elkaars tekeningen kijken en gelijk met elkaar van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld; is een rijk persoon gelukkiger dan een zwerver, hoe ziet je dag eruit als de zon een dag niet schijnt. 

De tijd die na het filosoferen over is gebruiken we voor de ozobot. Dit is een kleine robot die een getekende lijn kan volgen. De leerlingen zijn bezig om de ozobot opdrachten te laten doen en tekenen ook bepaalde codes waardoor de ozobot bijvoorbeeld links of rechts af gaat. Zo kan de ozobot een weg volgen terwijl de leerling een verhaal voorleest, op de weg zijn dan bijvoorbeeld de onderwerpen van het verhaal erbij getekend. Dit wordt vervolgd.