Extra lessen bij juf Edith 2017-2018

Ook dit schooljaar starten we met het extra werk bij juf Edith. De leerkrachten observeren de leerlingen goed en door middel van kindgesprekken en via een stappenplan wordt er bekeken of een leerling in aanmerking komt voor extra, uitdagend werk.

Op maandag en dinsdag zullen de lessen gegeven worden. Een keer per week komen de kinderen werken aan hun projecten/ opdrachten. Er wordt gewerkt met de lessen uit de pittige torens en verschillende andere opdrachten. Er valt hierbij te denken aan onder andere; een andere taal, programmeren, creatieve en technische vraagstukken, leren leren en plannen. Er wordt in blokken aan de opdrachten gewerkt en de leerlingen hebben hierbij ook hun eigen inbreng en samen bepalen we de volgorde van de activiteiten. Ook wanneer er in de klas voldoende tijd is naast de weektaak zoeken we met elkaar naar geschikt masteriaal en oplossingen. Een aantal keer per jaar wordt er met de leerling een kindgesprek gehouden, zodat we goed weten of we voorzien in de behoefte van het kind.