Extra lessen bij juf Edith 2017-2018

Ook dit schooljaar starten we met het extra werk bij juf Edith. De leerkrachten observeren de leerlingen goed en door middel van kindgesprekken en via een stappenplan wordt er bekeken of een leerling in aanmerking komt voor extra, uitdagend werk.

Op maandag en dinsdag zullen de lessen gegeven worden. Een keer per week komen de kinderen werken aan hun projecten/ opdrachten. Er wordt gewerkt met de lessen uit de pittige torens en verschillende andere opdrachten. Er valt hierbij te denken aan onder andere; een andere taal, programmeren, creatieve en technische vraagstukken, leren leren en plannen. Er wordt in blokken aan de opdrachten gewerkt en de leerlingen hebben hierbij ook hun eigen inbreng en samen bepalen we de volgorde van de activiteiten. Ook wanneer er in de klas voldoende tijd is naast de weektaak zoeken we met elkaar naar geschikt masteriaal en oplossingen. Een aantal keer per jaar wordt er met de leerling een kindgesprek gehouden, zodat we goed weten of we voorzien in de behoefte van het kind. 

 

BERICHTEN

29 nov 2017 - Extra werk

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het maken van power points. Enkele jaren geleden begonnen we hiermee in groep 6, maar nu zijn zelfs de kinderen van groep 3 en 4 er al mee bezig. Het onderwerp mogen de leerlingen zelf bepalen ook mag je alleen werken of samen. Er is een minimum van 10 dia's aan verbonden en een presentatie. De meeste power points zijn nu af en er worden afspraken gemaakt om het in de klas of voor een kleiner groepje te presenteren.

Heel leuk om te zien is dat de kinderen van groep 6 er ook een quiz aan verbinden dus dat wordt goed opletten voor de andere kinderen.

De leerlingen van groep 7 hebben hun ontdekhoek afgerond en deze is in de klas in gebruik genomen. Er worden bellen geblazen, geprogrammeerd en nog meerdere proefjes gedaan. 

Vorige week hebben we een magisch vierkant proberen op te lossen 9 getallen zo neerleggen dat de uitkomst altijd 15 is. Voor de een zo gedaan voor de ander een grotere uitdaging.

In groep 7 hebben we een toets voorbereid met een mindmap. Een leerling dacht he dat is handig ik maak er gelijk nog een voor een ander vak. Dat is ook de bedoeling er worden allerlei manieren van leren leren aangeboden en je gebruikt, wat het best bij je past.


25 okt 2017 - Challenge

De eerste periode hebben we afgesloten met een challenge. 

De laatste les voor een vakantie sluiten we hiermee af. Deze keer was de opdracht wie kan binnen een gestelde tijd, met het gebruik van 1 arm, de hoogste kapla toren bouwen. Onder de andere arm hielden de kinderen een knuffel vast. Het was spannend, er werd echt gestreden, er waren in sommige groepen zelfs scheidsrechters benoemd en er werd serieus gemeten. Zeb uit groep 7 had de hoogste toren gebouwd.

 

Verder zijn we druk bezig geweest met het maken van een electrisch circuit, het bouwen van een huis met een lampje erin dat aan en uit kan.

Groep 7 is een ontdekhoek voor in de klas aan het voorbereiden.

Programmeren hebben we ook al onderzocht, bij de groepen 3 en 4 is de beebot favoriet. Hoe kan je de beebot een van tevoren bepaald parcours laten lopen.

Ook zijn we druk met het invullen van de weektaak waarin we eigen gekozen opdrachten plannen, zodat het werken op school nog leuker wordt.