Extra lessen bij juf Edith 2017-2018

Ook dit schooljaar starten we met het extra werk bij juf Edith. De leerkrachten observeren de leerlingen goed en door middel van kindgesprekken en via een stappenplan wordt er bekeken of een leerling in aanmerking komt voor extra, uitdagend werk.

Op maandag en dinsdag zullen de lessen gegeven worden. Een keer per week komen de kinderen werken aan hun projecten/ opdrachten. Er wordt gewerkt met de lessen uit de pittige torens en verschillende andere opdrachten. Er valt hierbij te denken aan onder andere; een andere taal, programmeren, creatieve en technische vraagstukken, leren leren en plannen. Er wordt in blokken aan de opdrachten gewerkt en de leerlingen hebben hierbij ook hun eigen inbreng en samen bepalen we de volgorde van de activiteiten. Ook wanneer er in de klas voldoende tijd is naast de weektaak zoeken we met elkaar naar geschikt masteriaal en oplossingen. Een aantal keer per jaar wordt er met de leerling een kindgesprek gehouden, zodat we goed weten of we voorzien in de behoefte van het kind. 

 

BERICHTEN

17 jan 2018 - Nieuw jaar, nieuwe school!
 

 

 

 

We zijn gestart in het nieuwe gebouw.

De eerste les hebben we de nieuwe werkruimte en de school verkend. Waar is welk lokaal en hoe kom je er. Natuurlijk de gymzaal bewonderd en zelfs op maandag, toen de leerlingen van de Populier er nog niet waren ook daar even om de hoek gekeken.

Deze periode gaan we aan de slag met filosoferen. Elk kind mocht een voorwerp uit het lokaal kiezen en daar een minuut over vertellen, soms is een minuut dan langer dan gedacht.

Deze week hebben we de door de verhuizing verplaatste challenge gedaan; vouw dmv zes vouwblaadjes een kubus. Samenwerken, samen puzzelen, tekeningen in de goede volgorde zetten, geduld en doorzettingsvermogen. Dit kwam er allemaal bij kijken. 

Ook gaan we aan de slag met de ozobot; dit is een kleine robot die een getekende lijn volgt. Op die lijn kunnen ook codes getekend worden, hier reageert de ozobot dan op. We hebben een aantal filmpjes beken om de mogelijkheden van dit robotje te bekijken.