Groep 3, juf Karin van Eeden.

Welkom op de pagina van groep 3!

 

De groep van juf Karin en per februari op maandag en dinsdag ook van juf Liselotte (stagiaire onderwijsassistente).

 

Gym: maandag 11.00-11.45 en donderdag 08.30-09.15

 

Klassenouders: onze klassenouders zijn dit jaar Catrien (de moeder van Benthe) en Masja (de moeder van Tijn).

 

Luizenouders: Renske (de moeder van Bintou) en per mail zullen ouders zich bij Renske voor elke vakantie aanmelden om na elke vakantie te luizenpluizen.

 

Dit jaar zijn wij een groep met 29 gezellige en hardwerkende kinderen. In onze klas zitten 15 jongens en 14 meisjes. De vakken zijn dit jaar, als volgt: lezen, rekenen, schrijven, handvaardigheid, tekenen, De Vreedzame School, gym, muziek, computeren en er worden Cito-toetsen gemaakt. Lees verder ...

 

Omdat dit een erg belangrijk jaar is, vragen we u in groep 3 om ook de woorden die uw zoon/dochter heeft geleerd op school thuis goed te oefenen. Houdt u hiervoor de site in de gaten! Met regelmaat zal worden aangegeven wat we op school hebben geleerd, zodat u weet wat er thuis geoefend kan worden.

 

HET LEZEN OEFENEN. 

Tips om thuis extra te oefenen met technisch lezen in het Veilig & Vlot-boekje en de Flitskaartjes.

Hieronder kunt u alle Veilig&Vlot boekjes en Flitskaartjes downloaden:

Kern 1Kern 2Kern 3Kern 4Kern 5Kern 6Kern 7Kern 8Kern 9Kern 10Kern 11Kern 12

Flitskaartjes 1Flitskaartjes 2.

Wist u dat u met uw kind leerzame spelletjes en oefeningen kunt doen op de computer? Kijkt u maar bij het bericht "Links handige websites". Veel (oefen)plezier!

BERICHTEN

24 apr 2018 - Waar we op dit moment mee bezig zijn in groep 3:
Lezen:

We kunnen nu (op de q en x na) alle letters lezen.

Thema 11: een hut bouwen

- de letter 'c' in woorden lezen waarin deze klinkt als 's', zoals: cel en cijfer.

- nieuwe woorden lezen met twee klankgroepen. Je ziet een korte klank 'a', maar je leest een lange klank 'aa'. Dat kun je zien, want er staat maar één medeklinker in het midden. In de tweede klankgroep zie je een 'e', maar je zegt 'u'. Zoals: jager (ja/ger).

- nieuwe woorden lezen met twee klankgroepen. Je ziet een tweetekenklank en je leest gewoon wat er staat. In de tweede klankgroep zie je een 'e', maar je zegt 'u'. Zoals: keuken (keu/ken).

 

Spelling:

Hieronder leest u wat wij tot nu toe bij spelling geleerd hebben.

(m=medeklinker, k=klinker)

- We hebben geleerd hoe je klankzuivere woorden schrijft (mkm: kat, mmkm: griep, mkmm: post). Dit zijn allemaal woorden, die je schrijft, zoals je ze hoort.

- We oefenen dit nu ook met mmmkm-woorden (straat), mkmmm-woorden (worst), mmkmm-woorden (proeft).

- Daarnaast hebben wij de volgende spellingregel geleerd: bij sommige woorden hoor je een tussen 'u' (soms klinkt deze ook een beetje als een 'e'), maar deze letter schrijf je niet (voorbeelden: wolf (je hoort woluf), melk (je hoort meluk).

- Spellingregel: je hoort aan het eind van een woord een 't', maar je moet het woord in jouw hoofd langer maken om te weten of je het woord met een -d of een -t aan het eind moet schrijven (voorbeelden: hond (in het hoofd 'honden'), voet (in het hoofd 'voeten')).

- Het schrijven van woorden met -ooi (hooi), -aai (haai) en -oei (knoei).

- Het schrijven van woordn met -ch/-cht, zoals (lach, lacht, etc.).

 

Schrijven:

- We kunnen nu (op de q, x en y na) alle letters schrijven.

Daarnaast letten wij op:

- een goede schrijfhouding;

- een goede potloodgreep;

- de blokletters;

- de leestekens;

- een leesbaar handschrift;

- tussen de goede lijntjes schrijven.

 

Rekenen:

We zijn bezig met de volgende doelen (blok B4):

- Sommen t/m 10 (en dus ook de splitsingen). We proberen steeds sneller en steeds meer uit ons hoofd te gaan rekenen, zonder gebruik te maken van het rekenrekje. Het rekenrekje wordt alleen gebruikt, als je de soms anders echt niet weet;

- de cijferlijn t/m 100: verder- en terugtellen tot en met 100 (ook sprongen maken van 2, 5 en 10);

- het maken van erbij- en erafsommen boven de 10;

- geldsommen: (5, 10, 20 en 50 eurocent / 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 euro);

- klokkijken: (hele uren en halve uren: analoog).

*Op maandag t/m donderdag doen wij altijd een gewone rekenles. Op vrijdag doen wij altijd een speciale ‘verhaaltjessommen’ les (redactiesommen) en ronden wij de weektaak af. Het rekenen wordt in deze les geoefend door middel van verhaaltjessommen. Hiervoor hebben wij speciaal een boekje gemaakt via www.redactiesommen.nl. Dit is nodig, want de Cito-toets van rekenen richt zicht voornamelijk op rekeninzicht van de kinderen d.m.v. verhaaltjessommen. 

 

Vreedzame School:

We zijn gestart met blok 5 (we dragen allemaal een steentje bij). Dit houdt in dat we het hebben over ‘elkaar helpen’. Helpen bij het werk, helpen bij conflicten en helpen bij andere dingen. Ook gaan we het verschil tussen helpen en bemoeien bespreken. Helpen is hetgeen wij in de klas doen. Dit betekent dat je vraagt of de ander geholpen wil worden, dat je de ander op weg helpt en dat je het niet zelf doet of voorzegt.

*De kinderen krijgen na de meivakantie een kletskaartje van blok 5 mee naar huis gekregen, zodat er ook thuis over gepraat kan worden.

 

Engels:

Het thema 'My body' - liedje: hold my hand (https://www.youtube.com/watch?v=cLyUcAUMmMY).


20 apr 2018 - Koningsspelen
Wat een gezellige dag vandaag en wat hadden we geluk met het weer! Enkele foto's van het ontbijt en het dansen staan bij de foto's van groep 3.

19 apr 2018 - Waterspel
Als het dan toch zulk mooi weer is, genieten we er maar gewoon van. Wat hebben wij vanmiddag samen met groep 4B een gezellig waterspel gedaan buiten. Wie niet mee wilde doen, kon heerlijk op zijn/haar handdoek zonnen in de kooi. Foto's van dit gezellige festijn staan bij de foto's van groep 3.

11 apr 2018 - Nieuws uit de groep (7)
Lees hier het nieuwste nieuws uit groep 3. Veel leesplezier!

10 apr 2018 - Nationale buitenlesdag
Vandaag was het nationale buitenlesdag daarom hebben wij vandaag extra genoten van de zon. Zo hebben wij vandaag lekker in het zonnetje gelezen.

09 apr 2018 - De onzichtbare man, Theater aan het Spui
Wat een leuke voorstelling was dat vanochtend!!! Foto's en een filmpje zijn te vinden bij de foto's en filmpjes van groep 3.

28 mrt 2018 - Paasontbijt
Wat was het een gezellig Paasontbijt! Iedereen heeft genoten van de ontbijtjes, die iemand anders voor hem/haar had gemaakt. Complimenten voor alle goedgeregelde ontbijtjes! Foto's van het Paasontbijt staan bij de foto's van groep 3.

03 nov 2017 - Splitsingen oefenen
Het is voor de kinderen op rekengebied gemakkelijker, als zij dit jaar alle splitsingen t/m 10 uit het hoofd kennen. Splitsingen automatiseren bevordert het proces van leren optellen en aftrekken. Het is net, als de tafels in groep 4, gewoon uit het hoofd leren welke splitsingen bij elkaar horen. Vooral die van 10 (1 en 9, 2 en 8, etc.) is heel belangrijk. In de klas hebben wij vandaag alle splitsingen opgeschreven en deze bladen zijn vandaag in de tas mee naar huis gegaan. Vraag zo nu en dan aan uw kind wat er bij 5 hoort om 10 te krijgen. Of wat er bij 2 hoort om 6 te krijgen, etc. Voorbeeld: als de kinderen later in dit schooljaar erbijsommen over de 10 krijgen (8+6=..), dan weten de kinderen dat ze eerst 2 bij de 8 moeten optellen en dan nog 4 erbij moeten doen (rekenen via het tiental). Dit geldt ook voor de erafsommen.
Het is voor de ouders belangrijk om te weten dat er bij de rekensommen in groep 3 gesproken wordt over ‘erbij’ en ‘eraf’ en niet ‘plus’ en ‘min’.

- In de klas verdienen de kinderen stickers voor de splitsingen, die zij uit hun hoofd weten.


29 sep 2017 - Elke dag thuis 10 minuten oefenen met lezen
Oefen vanaf nu dagelijks 10 minuten met het hardop lezen van letters en woorden (en zinnen) voor het automatiseren van de letters en het bevorderen van het leesproces.

* De letters kunt u ook thuis flitsen bij uw zoon/dochter door de flitskaartjes op de pagina van groep 3 te printen en te knippen. Bij berichten ziet u steeds welke letters de kinderen kennen en welke dus thuis geoefend kunnen worden.

* Woorden lezen kan o.a. geoefend worden met de veilig&vlot boekjes, die staan op de pagina van groep 3. Lees het liefst per rijtje (mag van boven naar onder, maar ook van links naar rechts): voor-koor-door (eerst leest u het voor, dan leest u de woorden samen met uw kind en dan leest uw kind de woorden).

* Zinnen/teksten lezen, kunt u oefenen door in de bibliotheek boekjes te lenen van het AVI-niveau wat op het rapport van uw zoon/dochter staat.


01 sep 2017 - PowerPoint informatieavond, 31 augustus 2017
Zie hier de PowerPoint van de informatieavond met alle informatie over dit schooljaar.

10 aug 2017 - Links handige websites.
In dit document vindt u een aantal handige links naar websites.