Groep 4A, juf Judy en meester Johan.

Meester Johan op dinsdag en juf Judy de andere dagen.

 

Gym op: maandag en dinsdag

Contactouders: Laura de Groot (moeder Mats), Martina van Ess (moeder Max) en Wendy (moeder Jenna). Zij zijn ook de luizenouders.

 

 

Groep 4A bestaat dit jaar uit 24 kinderen. Er zitten 10 meisjes en 14 jongens in deze
groep. De vakken waar wij mee gaan starten zijn:rekenen, de tafels, spelling, taal,
begrijpend en technisch lezen, schrijven, Engels, de vreedzame school, tekenen, handvaardigheid, schrijven, muziek en gym. Ook gaan de kinderen dit jaar beginnen met het werken op een chromebook. Spannend! 

BERICHTEN

14 feb 2018 - Nieuws uit de groep (5)
Wat is er weer hard gewerkt! Niet alleen methode-toetsen, maar ook de Citotoetsen zijn afgerond. 
Waar we nog meer mee bezig zijn, lees je hier...