Groep 4A, juf Judy en meester Johan.

Meester Johan op dinsdag en juf Judy de andere dagen.

 

Gym op: maandag en donderdag

Contactouders: Laura de Groot (moeder Mats), Martina van Ess (moeder Max) en Wendy (moeder Jenna). Zij zijn ook de luizenouders.

 

 

Groep 4A bestaat dit jaar uit 24 kinderen. Er zitten 10 meisjes en 14 jongens in deze
groep. De vakken waar wij mee gaan starten zijn:rekenen, de tafels, spelling, taal,
begrijpend en technisch lezen, schrijven, Engels, de vreedzame school, tekenen, handvaardigheid, schrijven, muziek en gym. Ook gaan de kinderen dit jaar beginnen met het werken op een chromebook. Spannend! 

BERICHTEN

17 jan 2018 - Nieuws uit de groep (4)
Klik hier voor Nieuws uit de groep.