Groep 4B, juf Graciëlla.

Gym op: maandag 13.40-14.20

              dinsdag 11.15-12.00

Contactouders: moeder Fiene (Danielle) en moeder  Ellemijn (Elke)

Luizenouders: moeder Sjoerd (Caroliene) en moeder Eli (Tamar). 

 

Dit jaar zijn wij een groep met 26 gezellige en hardwerkende kinderen. In onze klas zitten 11 jongens en 15 meisjes. De vakken zijn dit jaar, als volgt: taal, spelling, lezen, rekenen, schrijven, handvaardigheid, tekenen, De Vreedzame School, gym, muziek, computeren en er worden Cito-toetsen gemaakt. Dit schooljaar gaan we ook werken op de tablets. We gaan er een gezellig schooljaar van maken!

BERICHTEN

15 feb 2018 - Fijne Valentijn

Het vorige blok van taal hebben wij geleerd om een adres op te schrijven. Nu zijn we bezig met het schrijven van een brief. Wie o wie heeft onze Valentijnsbrieven ontvangen.....

14 feb 2018 - Nieuws uit de groep (5)
Klik hier voor het nieuws

12 feb 2018 - Koken

Wat was het leuk vrijdag. De eerste kookles. De foto's staan op de site


29 jan 2018 - Dit leren wij het vijfde blok bij taal
Thema 5: contact 

 • Woorden leren bij het thema brieven en kaarten.
 • Een woordparaplu maken.
 • Het begin en einde van een brief of bericht schrijven.
 • Vragen stellen als je iets niet begrijpt.
 • Verkleinwoorden schrijven met -je.
 • Leren wat gedichten zijn.
 • Woorden leren bij het thema lichaamstaal.
 • Iets zeggen zonder woorden te gebruiken.
 • Een bedankbriefje schrijven.
 • Leren wat lichaamstaal is.
 • Oefenen met zelfstandig naamwoorden en lidwoorden.
 • Oefenen met werkwoorden.
 • Met gebaren laten zien wat je bedoelt.

29 jan 2018 - Dit leren wij bij het vijfde blok van spelling
blok 5

 • Je hoort ee, oo en eu in woorden met eer, oor en eur niet zo goed. Je schrijf ze wel: beer
 • Hoor je aan het eind van een woord een /t/, maak het woord dan langer. Dan hoor je of je een d of t moet schrijven: eend
 • Hoor je achteraan je, pje of tje? Schrijf dan eerst het woord en daarna het verkleinstukje: muisje 

22 jan 2018 - Dit leren wij bij het eerste blok van boek B bij rekenen
Blok B1

 • Automatiseren van het optellen en aftrekken over het eerste tiental.
 • Afronden op tientallen (1, 2, 3, 4 naar beneden / 5, 6, 7, 8, 9 omhoog).
 • Tijd: halve uren digitaal.
 • Meten met de kilogram en de meter.
 • We gaan verder met de tafel van 4 en 6