Groep 4B, juf Graciëlla.

Gym op: maandag 13.40-14.20

              donderdag 11.15-12.00

Contactouders: moeder Fiene (Danielle) en moeder  Ellemijn (Elke)

Luizenouders: moeder Sjoerd (Caroliene) en moeder Eli (Tamar). 

 

Dit jaar zijn wij een groep met 26 gezellige en hardwerkende kinderen. In onze klas zitten 11 jongens en 15 meisjes. De vakken zijn dit jaar, als volgt: taal, spelling, lezen, rekenen, schrijven, handvaardigheid, tekenen, De Vreedzame School, gym, muziek, computeren en er worden Cito-toetsen gemaakt. Dit schooljaar gaan we ook werken op de tablets. We gaan er een gezellig schooljaar van maken!

BERICHTEN

17 jan 2018 - Nieuws uit de groep (4)
Klik hier voor het nieuws

27 nov 2017 - Dit leren wij het vierde blok bij taal
Thema 4:  geld

 • Woorden leren bij het thema: beroepen
 • Hoe je aan iemand vraagt wat een woord betekent
 • Uitleggen waarom je iets vindt
 • Luisteren naar een routebeschrijving
 • Hoe je een zin maakt met maar
 • Woorden leren bij het thema: winkelen
 • Hoe je een woordweb maakt
 • Zinnen aan elkaar schrijven met het woord en 
 • Duidelijk spreken
 • Het alfabet

27 nov 2017 - Dit leren wij bij het vierde blok van spelling
blok 4

 • Samengestelde woorden schrijven: samengestelde woorden bestaan uit twee losse woorden bv stripboek. Let op elk woord apart, maar schrijf ze aan elkaar.
 • Woorden met de ei schrijven: je kunt niet horen of je ei of ij schrijft. Deze woorden met ei moet je onthouden.
 • Woorden schrijven met aaiooi of oei: deze woorden schrijf je altijd zo

30 okt 2017 - Dit leren wij bij het derde blok van rekenen
Blok A3

 • verder- en terugtellen: sprongen van 10
 • splitsenen/optellen/aftrekken t/m 10
 • optellen/aftrekken over tiental
 • afronden op tientallen
 • tafels van 2, 5, 3
 • tijd: maanden van het jaar, digitaal halve uren
 • meten: symmetrie en plattegronden