Groep 4B, juf Judy.

Gym op: maandag 13.40-14.20

              dinsdag 11.15-12.00

Contactouders: moeder Fiene (Danielle) en moeder  Ellemijn (Elke)

Luizenouders: moeder Sjoerd (Caroliene) en moeder Eli (Tamar). 

 

Dit jaar zijn wij een groep met 27 gezellige en hardwerkende kinderen. In onze klas zitten 12 jongens en 15 meisjes. De vakken zijn dit jaar, als volgt: taal, spelling, lezen, rekenen, schrijven, handvaardigheid, tekenen, De Vreedzame School, gym, muziek, computeren en er worden Cito-toetsen gemaakt. Dit schooljaar gaan we ook werken op de tablets. We gaan er een gezellig schooljaar van maken!

BERICHTEN

09 apr 2018 - Dit leren wij bij het derde blok van boek B bij rekenen
Blok B3

 • Getallen tot en met 200;

 • jaarkalender;

 • meten/schatten in centimeters en meters;

 • standpunt.

 • Tafel van: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 (sommige kinderen vinden de tafels zo leuk, dat ze die van 11 zelfs uit hun hoofd kennen).


05 apr 2018 - Dit leren wij het zevende blok bij taal
Thema 7: Mooi:

 • Woorden leren bij het thema dans en muziek.
 • Woorden onthouden door een zin te maken.
 • Een gedicht schrijven.
 • Luisteren naar verschillende dingen.
 • Oefenen met enkelvoud en meervoud.
 • Woorden leren bij het thema sprookjes.
 • Oefenen met woorden die hetzelfde betekenen.
 • Een sprookje schrijven.
 • Een verhaal navertellen.
 • Oefenen met hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens.

05 apr 2018 - Dit leren wij bij het zevende blok van spelling
blok 7

 • Woorden schrijven met acht, echt, icht, ocht of uchtDeze woorden schrijf je altijd zo netals specht
 • Je kunt niet horen of je au of ou schrijft. De woorden met au moet je onthouden. Netals het woord pauw
 • Hoor je aan het eind van de klankgroep een lange klank, dan schrijf je a, e, o of u.  Denk aan jantje snoeper, die heeft de o bij molen opgegeten.