Groep 6B, meester Martien en juf Jantien

Één keer in de maand op maandag juf Jantien, verder meester Martien.

Gym op: Maandag en donderdag

Contactouders: Patricia Schoonfeld-Palmen (moeder Boris) en Anick van de Craats (moeder Fedor)

Luizenouders: Marian van Duijvenvoorde (moeder Sharmila), Margot van Doorn (moeder Simon) en Saskia Wagenaar (moeder Charlie) 

 

Welkom in groep 6 

De groep bestaat inmiddels uit 13 meisjes en 13 jongens. Nadine is nieuw dit jaar en dat maakt het nog leuker. Na een drukke periode voor de kinderen in de afgelopen jaren hopen wij nu op een leuk, leerzaam, rustig en vooral gezellig jaar. Wij gaan natuurlijk hard werken aan de verschillende vakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar we zullen ook regelmatig buiten school andere soorten lessen krijgen. Meten kan bijvoorbeeld ook best een keer buiten. De rekentafels gaan wij herhalen zodat het tafeldiploma C gehaald gaat worden. Dit jaar  houden de kinderen een spreekbeurt en een boekbespreking. Dat is voor sommige kinderen best spannend. Wij gaan met rekenen eerst een tijdje in het schrift werken, maar natuurlijk werken wij ook op de chromebooks. 

In groep 6 mag je steeds meer je eigen handschrijft ontwikkelen en schrijven wij alles in blokletters. 

Meester Hans geeft zoals altijd weer gym en juf Suzan en juf Magdeleen beeldende vorming. Muziek wordt gegeven door meester Laurens.