Schrijfdans.

Wat is Schrijfdans?

Schrijfdans is een schrijfmethodiek en schrijfmethode bestemd voor alle kinderen van het primair onderwijs. Schrijfdans wil kinderen leren schrijven, vanuit hun eigen emoties en hun eigen natuurlijke bewegingen, met hun eigen ‘zwaai en draai’. Het bewegen vanuit de eigen emoties staat steeds voorop. Een goede vorm, een ‘mooie’ letter, kan immers pas tot stand komen als de basisbeweging volledig vlot en vloeiend verloopt en met voldoende zelfvertrouwen wordt uitgevoerd. Schrijfdans laat kinderen, voordat ze, om een voorbeeld te noemen, de letter “o” gaan schrijven, de “o” eerst goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen en schrijven, waarbij dezelfde (schrijf)bewegingen, die eerst in de lucht worden uitgevoerd, hun spoor kunnen achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfoppervlak.
Schrijfdansen is niet los te denken van muziek en liedjes, rijmpjes en spelletjes. De basisbewegingen worden op speelse wijze geautomatiseerd en ingeprogrammeerd en in het motorische centrum in de hersenen opgeslagen, waardoor het aanvankelijke schrijven met minder krampachtigheid en frustraties kan verlopen en een blijvend plezier geeft. Alles is erop gericht om te zorgen, dat de kinderen zich goed in hun lijf voelen. Bij Schrijfdans staat het kind in het centrum, zijn innerlijke beleving is steeds de grote leidraad.