Aanmelden

Uw kind aanmelden op onze basisschool.

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. 

Lees verder.

Uiteraard bent u altijd van harte welkom op onze informatieochtenden. U kunt de data voor deze geplande ochtenden zien op deze pagina

  • Per kalenderjaar kunnen wij maximaal 28 kinderen plaatsen.

Bij meer aanmeldingen dan plaatsen worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

1. Kinderen die al een broertje of zusje of school hebben krijgen voorrang bij plaatsing.

2. Kinderen die bij Onno Dak zitten krijgen voorrang bij plaatsing.

 

De overige plekken worden verdeeld door middel van loting.

 

  • Wilt u uw kind aanmelden voor groep 2 tot en met groep 8?. Dan gelden deze afspraken niet. U kunt contact opnemen met Priscilla Ammerlaan. 

U kunt hier het aanmeldfomulier downloaden.