Aanmelden

Uw kind aanmelden op onze basisschool.

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. 

Lees verder.

Uiteraard bent u altijd van harte welkom op onze informatieochtenden. U kunt de data voor deze geplande ochtenden zien op deze pagina

Per kalenderjaar kunnen wij maximaal 30 kinderen plaatsen.

Wij hanteren hierbij de volgende toelatingscriteria:

  •         Groep 1: broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits ingeschreven conform de regeling. Graag wel zo spoedig mogelijk melden bij Linda Zonruiter (administratie)Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hebben we geen plek meer. U kunt alleen nog aanmelden voor de reservelijst.. 
  •         Groep 2: wij plaatsen op basis van een evenredige verdeling van jongens en meisjes en een gespreide instroom over het kalenderjaar. Bij meer inschrijvingen dan plaatsen wordt er geloot binnen de tweede groep.
  • Wilt u uw kind aanmelden voor groep 2 tot en met groep 8?. Dan gelden deze afspraken niet. U kunt contact opnemen met Priscilla Ammerlaan. 

U kunt hier het aanmeldfomulier downloaden.