Schooltijden

De bel gaat om 8.25 uur en dan gaan de leerlingen van gr 3 t/m 8 gaan in de rij staan en met de leerkracht naar binnen. Alle groepen beginnen om 08.30 uur. De ochtend lestijd eindigt om 12.00 uur. De middagtijden zijn van 13.00 – 15.00 uur. Op woensdag gaan de lessen door tot 12.30 uur.

De ouders bij de kleuters mogen tot 08.40 uur in de groep blijven, maar dat is geen verplichting.

Herhaaldelijk te laat komen wordt niet geaccepteerd.

Leest u goed de jaarplanning met alle vrije dagen