Zorg op de Boldingh

De zorg op onze school is gebaseerd op het begrip “onderwijsbehoefte”. Wij hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en geloven in een preventieve ondersteunende aanpak.

Alle leerkrachten volgen de ontwikkelingen van onze kinderen nauwlettend en voeren zeer regelmatig gesprekken met leerlingen en ouders met als rode draad “Hoe gaat het met je, wat wil je bereiken en wat heb je daarvoor nodig ?” V.l.n.r.: Elly Birza (IB), Madelon van Dijk (RT), Edith v.d.Sande (ondersteuning), Suzan Gielesen (motorische ontwikkeling), Inge Mol (ondersteuning), Sandra van Boven (SMW) en Chris Rademakers (SEM).