Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Jaklien de Jong, Bart van Heusden en Alex Rambaldo.

De teamgeleding wordt gevormd door Martien Maas, Karin Oschmann en Anouk van Toor.

De MR is te bereiken op school of per email.