Ziekmeldingen

Indien uw kind(eren) de school niet kan(kunnen) bezoeken, dient u dit voor schooltijd te melden. Dat kan door te bellen naar school (070-3450422) of het sturen van een email naar de groepsleerkracht (zie "Team"). Tip: Gebruik de App!